Home > > Voorbeeldrapportage meldingen

Voorbeeldrapportage meldingen

Melden werkt, dus laat dat intern ook zien. Dat kan door (ieder kwartaal) een rapportage te maken waarmee je laat zien wat er met de meldingen wordt gedaan. Een positieve benadering is daarbij belangrijk, om de meldingsbereidheid verder te vergroten. Schrijf bijvoorbeeld niet: 'Deze twee locaties zijn verantwoordelijk voor de helft van alle meldingen', maar 'Dankzij het grote aantal meldingen, weten we op deze twee locaties precies wat er speelt. Van andere locaties hebben we nog geen goed beeld, omdat daar weinig incidenten zijn gemeld.'

In deze voorbeeldrapportage vind je nog veel meer voorbeelden van hoe je meldingen voor de hele organisatie inzichtelijk kunt maken. Gebruik het als basis voor jullie eigen rapportage.