Home > > Uitnodigen van politie en OM

Uitnodigen van politie en Openbaar Ministerie

Goed contact met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) is van groot belang voor de samenwerking op veiligheidsgebied. Het voordeel van goede dagelijkse contacten is dat de lijnen bij een calamiteit korter en helder zijn.

Als zorginstelling is er voldoende aanleiding om afspraken te maken met de politie en elkaar te kennen. De wijkagent is dan de kortste weg. Met het OM krijg je te maken als een officier van justitie zich over een aangifte buigt. Sommige grotere instellingen kunnen ook overwegen om eerder al contact te leggen met de portefeuillehouder Veilige Publieke Taak die er in elk arrondissementsparket is. Dit document helpt je om die contacten te leggen.