Home > > Standaardtekst proces-verbaal

Standaardtekst proces-verbaal

Na een incident kan iemand van de instelling aangifte doen bij de politie. Bijvoorbeeld om het slachtoffer uit de wind te houden. Het slachtoffer legt een verklaring af als getuige. Het is belangrijk dat dit goed wordt opgenomen in het proces-verbaal dat de politie opstelt. De tekst uit dit document kan gebruikt worden voor de aangifte. Neem de tekst mee als je naar de politie gaat om verwarring te voorkomen.