Home > > Eenduidige Landelijke Afspraken

Eenduidige Landelijke Afspraken

De politie en het Openbaar Ministerie hebben samen afspraken gemaakt over de aanpak van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak, zoals (jeugd)zorgmedewerkers. Dat zijn de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA). Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd dat bij vervolging een hogere straf wordt geëist tegen de veroorzaker. Als je aangifte gaat doen, is het handig om de politie te wijzen op deze afspraken en te vragen om de VPT-code (Veilige Publieke Taak) aan de aangifte toe te kennen. Alleen dan gelden de Eenduidige Landelijke Afspraken.