Home > > Contactpersonen bij politie en OM

Contactpersonen bij de politie en het Openbaar Ministerie

Na geweld in de zorg moet de politie direct opvolging geven aan meldingen en aangiften. Bij de politie en het Openbaar Ministerie zijn verschillende functionarissen met wie je te maken kunt krijgen en contact kunt leggen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de politiemedewerker op jouw lokale politiebureau niet op de hoogte is van de afspraak dat je altijd aangifte kunt doen van agressie en geweld tegen een (jeugd)zorgmedewerker. Komen jullie er niet uit? Dan kun je altijd opschalen naar de VPT-contactpersoon (Veilige Publieke Taak-contactpersoon) in jouw eenheid. Hoe je de juist functionarissen vindt, lees je in dit document.