Home > > Aangifte doen, informatie voor leidinggevenden

Aangifte doen, informatie voor leidinggevenden

Agressie-incidenten zijn altijd ingrijpend. Voor het slachtoffer is het belangrijk dat er een goede opvang en nazorg wordt geboden en dat hij of zij wordt gesteund bij het doen van aangifte. Als leidinggevende kun je daar een grote rol in spelen. Bijvoorbeeld door op naam van de organisatie aangifte te doen en door de aangifte en eventuele rechtszaak goed in de gaten te houden.

Duidelijkheid
De handreiking ‘Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten’ geeft duidelijkheid aan leidinggevenden over o.a. het doen van aangifte, het berechten van de veroorzaker, goed omgaan met het beroepsgeheim en het verhalen van schade. De handreiking is geschreven voor de ggz-branche, maar ook in andere zorgbranches bruikbaar.